יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו לוחמי צבא ההגנה לישראל אשר הקריבו נפשם בהגנה למען המולדת יהיה זכרם ברוך לעולם ועד.

סרטון תדמית