זכיין חדש למתן טיפולי שיניים תלמידים שנפגעו בתאונה