חוזר הורים אדר- ניסן תשע"ח

חג הפסח בפתח ועמו פריחה נפלאה והרגשה של התחדשות. בתקופה זו אנו משתחררים מרגשות מעכבים ומפנים פנינו קדימה לחוויית חירות אמיתית.

ידיעות נוספות