לוח הודעות

חוזר הורים חנוכה תשע"ט

בחוזר זה נציג פעילויות חינוכיות, חברתיות ולימודיות מגוונות אשר מתקיימות בבית ספרנו ומאפשרות
לכל ילד וילדה להתחבר לנושאים הנלמדים ולנושאים אקטואליים בדרכים שונות, להתפתח באופן אישי
וחברתי ולהרגיש שייכות לקבוצת השווים.

חוזר הורים כסלו- תשע"ט

אנו נמצאים בתחילתו של חודש כסלו. מקור השם במילה האכדית kissilīmu (כיסילימו) שפירושה עבה ושמן כי החודש מעובה ומלא בגשמים. יש הטוענים כי המקור עברי מן השם כֶּסֶל, שפירושו תקווה (איוב לא, כד), תקווה לגשמים. כולנו תקווה לעונת גשמים ברוכה.