לוח חופשות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. 
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 באוקטובר 2018.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.

חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018.(יום לימודים)

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.

ט"ו בשבט

יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019. (יום לימודים)

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.

פסח

מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 28 באפריל 2019.

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. 
הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ט, 10 במאי 2019.

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019.

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019. (יום לימודים)

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019.