לוח זמנים וצלצולים

סיום יום הלימודים על פי שכבות-תשע"ט, נכון ל 1/9/18

שכבות א'- ב'– בימי ראשון, שני ושלישי יסיימו בשעה 13:30 .

בימים רביעי וחמישי יסיימו בשעה 12:45.

שכבות ג'- ד' – יסיימו מיום ראשון ועד חמישי בשעה 13:30.

שכבות ה'- ו' – ביום ראשון יסיימו בשעה 14:15.

ובימים שני ועד חמישי יסיימו בשעה 13:30.

שעות פתיחת השערים בביה"ס- שנת תשע"ט                                              

בשל נהלי בטחון חדשים, נקבע כי השנה לא ייפתח השער האחורי בשעה 14:15.

בכל יום בו נפתח השער האחורי בשעה  13:30 ובימים בהם ייפתח בשעה 12:45 – יינעל לאחר עשר דקות.

ימים

שער קדמי

שער אחורי

ראשון

13:30

14:15

13:30

שני

13:30

13:30

שלישי

12:45

13:30

12:45

13:30

רביעי

12:45

13:30

12:45

13:30

חמישי

12:45

13:30

12:45

13:30

שישי

11:45

11:45

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור 1
8:00
8:50
שיעור 2
8:50
9:40
הפסקה
9:40
10:00
הפסקת אוכל
10:00
10:15
שיעור 3
10:15
11:00
שיעור 4
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור 5
12:00
12:45
שיעור 6
12:45
13:30
שיעור 7
13:30
14:15
שיעור 8
14:15
15:00