בעלי תפקידים

תפקיד

ממלא התפקיד

מנהלת

רחל אילוק

סגנית מנהלת ראשונה

מזור אביגיל

סגנית מנהלת שנייה

רינת כהן

יועצת ביה"ס

מירי ליטוב

רכזת שכבת א'-ג'

דורית גורודצקי

רכזת שכבה ד'-ו'

גילה גנות

צוות ניהול

רחל אילוק, אביגיל מזור, רינת כהן,
מירי ליטוב, גילה גנות, דורית גורודצקי,
ליליה סורקין, מירי כהן.

רכזת שפה א'-ב'

סימה גידה

רכזת שפה ג'-ו'

בילי רצון

רכזת מתמטיקה א'-ו'

רינת כהן ורז דנין

רכזת קרן קרב

רינת כהן

רכזת מדידה והערכה

ליליה סורקין

רכזת תקשוב

ליליה סורקין

רכזת מדעים

מימי שופן

רכזת חינוך סביבתי

מימי שופן

רכזת בריאות

נוי סמך בסיוע שולי פרץ ויונת ארד

רכזת טיולים

שגית רביבו

רכזת זה"ב

טניה אסתרין

רכזת בטיחות

יונת ארד

רכזת חינוך חברתי ותרבות יהודית-ישראלית

מירי כהן

רכזת כיתות חנ"מ

מירי ליטוב

רכזת הרחבת התמיכה

רותי פרומקין

רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות

נילי עופרי

אחראיות פרסום ועיתון

ענת שוורץ ועינת חדד

רכזת טקסים

סוזי ג'רסי

רכזת בטחון

שגית רביבו

"נואם צעיר" שכבות ה'-ו'

אורית יוסופוב