בעלי תפקידים

תפקיד

ממלא התפקיד

מנהלת

רחל אילוק

סגנית מנהלת ראשונה

מזור אביגיל

סגנית מנהלת שנייה

רינת כהן

יועצת ביה"ס

מירי ליטוב

רכזת שכבת א'-ג'

דורית גורודצקי

רכזת שכבה ד'-ו'

רחל הלר

צוות ניהול

רחל אילוק, אביגיל מזור, רינת כהן,
מירי ליטוב, רויטל אמזלג, דורית גורודצקי,
ליליה סורקין, מירי כהן.

רכזת שפה א'-ו'

רויטל אמזלג

רכזת מתמטיקה א'-ו'

רינת כהן

רכזת קרן קרב

רינת כהן

רכזת מדידה והערכה

ליליה סורקין

רכזת תקשוב

ליליה סורקין

רכזת מדעים

מימי שופן

רכזת חינוך סביבתי

מימי שופן

רכזת בריאות

שולי פרץ

רכזות טיולים

שגית רביבו וחן טובול

רכזת זה"ב

רז דנין

רכזת בטיחות

רחל הלר

רכזת חינוך חברתי ותרבות יהודית-ישראלית

מירי כהן

רכזת כיתות חנ"מ

מירי ליטוב

רכזת הרחבת התמיכה

רותי פרומקין

רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות

נילי עופרי

אחראיות פרסום ועיתון

ענת שוורץ ועינת חדד

רכזת טקסים

סוזי ג'רסי

רכזת בטחון

שגית רביבו